Obiective

Scopul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățatirea accesului la servicii sociale de bază și de calitate pentru 150 de imigranți (solicitanți de azil si beneficiari ai unei forme de protecție în România).

Obiectivele specifice:

 1. Dezvoltarea în prima lună de proiect a unui program de asistență adaptat cerințelor beneficiarilor, complementar serviciilor oferite de IGI, corelat cu dezvoltarea și aplicarea de instrumente adecvate de asistență socială în conformitate cu standardele legale;
 2. Oferirea unui complex de servicii integrate în rândurile a 150 de solicitanți de azil sau beneficiari ai unei forme de protecție în România, cu accent pe categorii vulnerabile (copii neînsoțiți, mame singure, persoane cu handicap, bătrâni singuri);
 3. Creșterea accesului la servicii educaționale complexe pentru 50 de copii din centrele IGI sau din centre de plasament, prin participarea la un program educațional desfășurat pe parcursul anului școlar;
 4. Creșterea oportunităților de integrare și îmbunătățirea nivelului de trăi prin dezvoltarea în primele 3 luni de proiect a unei rețele de suport pentru 15 mame singure din rândul grupului țintă și pentru familiile acestora;
 5. Creșterea accesului la servicii de inserție socială pentru 4 persoane cu dizabilități din grupul țintă, prin dezvoltarea unor ateliere bilunare de inserție;
 6. Îmbunătățirea condiților de trai pentru 30 de persoane din grupul țintă fără posibilități materiale (vârstnici, refugiați relocati, etc) prin integrarea în cadrul unor unități socio-medicale sau acces la locuințe închiriate;
 7. Creșterea șanselor de angajare pe piață muncii în primele 6 luni de proiect pentru 25 de persoane care au primit o formă legală de protecție în România,
 8. Dezvoltarea abilităților a 50 de angajați implicați în furnizarea de servicii beneficiarilor proiectului (asistenți sociali, psihologi, ofițeri IGI, personal medical, personal de îngrijire) de a oferi servicii de calitate, prin sesiuni lunare de training ce vizează înțelegerea necesităților și particularităților socio-psiho-culturale ale beneficiarilor direcți ai proiectului și prin formări în domeniul social;
 9. Asigurarea de șanse egale pentru 150 de persoane din grupul țintă și prevenirea discriminării acestora în cadrul comunității și diferitelor instituții cu care vin în contact;
 10. Consolidarea unei rețele intersectoriale de sprijin și monitorizare pentru grupul țintă al proiectului, prin atragerea a cel puțin 10 parteneri/colaboratori (publici și privați) până la încheierea proiectului;
 11. Creșterea conexiunilor intercomunitare și sensibilizarea comunității la problematică persoanelor refugiate în urma organizării lunare de manifestări cultural – artistice în care vor fi implicate cel puțin 30 de persoane din grupul țintă;
 12. Creșterea capacității de acordare a unor servicii sociale eficiente pentru grupul țintă în urma schimbului de experiență și bune practici în cadrul unei vizite într-o țară donatoare sau din UE pentru o echipă formată din reprezentanți ai solicitantului și partenerilor;
 13. Obiectiv dezvoltare organizațională 1: Dezvoltarea resurselor umane organizaționale prin atragerea a cel puțin 20 de noi voluntari și prin accesul angajaților și voluntarilor la cel puțin 3 cursuri de formare/traininguri pe parcursul proiectului;
 14. Obiectiv dezvoltare organizațională 2: Acreditarea la nivelul organizației pe parcursul proiectului a cel puțin 3 tipuri de servicii sociale noi.

Beneficiarii proiectului sunt reprezentați de:

– 150 de imigranți vulnerabili, persoane care au obținut o formă de protecție în România sau solicitanți de azil;

Dintre aceste persoane, circa 80 sunt găzduite în Centrul de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil subordonat IGI din București, 10 sunt copii minori neînsoțiți aflați actualmente în centre de plasament și familiale din subordinea DGASMB, restul fiind refugiați sau solictanți de azil înregistrați la IGI, care nu au solicitat cazare în centrele Inspectoratului. Cei mai mulți sunt persoane refugiate din Siria, la care se adaugă un efectiv de circa 40 de persoane din Birmania (refugiați relocați), care se confruntă cu mari dificiultăți de integrare. Alți refugiați provin din Afganistan, Pakistan, Iran, Irak, Palestina, Sudan și alte țări din Africa, Asia și Europa de est. Peste jumătate dintre aceste persoane prezintă și alte forme de vulnerabilitate, având o situație economică precară sau făcând parte din categorii expuse riscului (minorii, minorii neînsoțiți, persoanele cu dizabilități, persoanele în vârstă, femeile însărcinate, părinții singuri însoțiți de copiii lor minori, victimele traficului de persoane, persoanele cu afecțiuni mintale, persoanele care au fost supuse torturii, violului sau altor forme grave de violență psihologică, psihică sau sexuală, ori aflate în alte situații speciale, similare celor menționate). Copiii, în special, sunt foarte afectați, dat fiind că pe lângă efectele negative ale separării de familie și statutului de refugiat se adaugă și efectele instituționalizării în centre de plasament în care condițiile de integrare sunt majore, unde sunt adesea respinși și de unde se întâmplă să fugă în multe cazuri.  Accesul la educație în cazul copiilor, precum și la cursuri și formări profesionale este redus, atât din cauza barierelor de limbă și cultură, cât și din cauza necunoașterii oportunităților pe care le pot accesa. Majoritatea beneficiairilor apți de muncă întâmpină obstacole majore în ceea ce privește angajarea. Mulți dintre ei reclamă dificultăți în ceea ce privește adaptarea culturală, respectul față de obiceiurile lor, problem legate de discriminare și intoleranță. De asemenea, majoritatea nu accesează serviciile de care ar putea beneficia, mai ales pentru că nu cunosc aceste servicii, cine le oferă, care sunt procedurile de accesare; la acestea se adaugă și o reticență puternică determinată de teama și nesiguranța de a se află într-un spațiu străin, adesea perceput ca ostil.

Proiectul abordează problematică grupurilor vulnerabile de refugianti și solicitanți de azil, în special în ceea ce privește facilitate accesului lor la servicii sociale de calitate precum și modul în care aceste servcii pot fi ajustate să răspundă nevoilor grupului țintă, păstrându-și în același timp standardele calitative.

Ceea ce propunem în cadrul proiectului este ca serviciile sociale să fie oferite sub formă unui complex integrat care să vizeze toate ariile de interes (socială, educațională, de integrare pe piață muncii, psihologică, medicală, de anti-discriminare); o astfel de abordare integrată, oferită chiar în cadrul locației unde sunt găzduiți refugiații și solicitanții de azil sporește șansele de acces ale acestora la servicii.

Beneficiarii proiectului vor fi selectați în urmă recomandărilor Inspectoratului General pentru Imigrări, în primul rând din cadrul Centrului de Cazare și proceduri pentru solicitanții de azil, precum și persoane inregistare în bază de date a IGI care locuiesc în afară centrelor. În ceea ce privește copiii refugiați, în procesul de selecție va fi consultată, pe lângă IGI, și DGASPC-urile, în vederea obținerii de informații privind centrele în care se află copiii, detalii socio-comportamentale, detalii de integrare, etc.

Beneficiarii sunt în special personal implicat în furnizarea de servicii sociale (asistenți și lucrători sociali), psihologice, educaționale, medicale, juridice, precum și ofițeri IGI de integrare. De asemenea sunt vizați reprezentanți ai agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, formatori profesionali și potențiali angajatori. Principalele activități în care vor fi implcati acești beneficiari se referă la formări, mese rotunde, prezentări și seminarii în cadrul cărora:

– vor dobândi abilități noi în ce privește lucrul cu persoanele solicitante de azil și refugiate;

– vor dobândi informații privind statutul principalilor beneficiairi ai proiectului și difcultăților cu care aceștia se confruntă;

– vor dezvoltă o atitudine non-discriminativă, de acceptare a diversității culturale și de adaptare la cerințele grupului țintă

– vor participa la elaborarea unor direcții strategice care să permită creșterea accesului grupului vizat de proiect la servicii sociale, dar și șanse mai mari de integrare;

– vor participa la cursuri de formare profesionale atestate în domeniul asistenței sociale, comunicare multiculturală, gestionarea problemelor și interacțiunea cu persoanele vulnerabile în vederea oferirii unor servicii sociale de calitate.