Activitati

1. Activități pregătitoare ale proiectului

– Setarea echipei de proiect.  La începutul proiectului se va realiza o întâlnire cu întreaga echipă și reprezentanți din partea partenerilor și vor fi planificate acțiunile în cadrul proiectului, în corelație cu graficul activităților, precum și implicarea fiecărui partener.

– Selectarea beneficiarilor se va realiza în prima lună de proiect precum și lunar odată cu finalizarea procedurii de recunoaștere a unei forme de protecție sau odată cu depunerea unor noi cereri de azil.

2. Dezvoltarea unui program de asistență și furnizare de servicii sociale adaptat, bazat pe o evaluare a nevoilor beneficiarilor și serviciilor insuficient acoperite.

–  Servicii de consiliere și asistență socială și psiho-socială.

–  Servicii de suport educațional pentru copii beneficiari ai unei forme de protecție și solicitanți de azil.

–  Activitățile de educație și recuperare școlară asigură creșterea accesului la educație pentru copiii și tinerii beneficiari de azil, aceste servicii având ca țintă finală prevenirea abandonului școlar și îmbunătățirea rezultatelor școlare ale copiilor.

–  Activitățile de educație non-formală, extracurriculară contribuie la dezvoltarea copiilor și valorificarea aptitudinilor acestora, creșterea gradului de cultură, promovarea diversității culturale.

– Servicii destinate creșterii accesului pe piață muncii pentru persoanele beneficiare apte de muncă.

– Dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru a crește șansele inițierii unor microafaceri.

– Stabilirea unei rețele de companii care să permită dezvoltarea de activități tip job shadowing pentru persoanele din grupul țintă.

– Contactarea unei Agenții private de recrutare și plasare pe piață forței de muncă pentru persoanele din grupul țintă, care să asigure identificarea de posturi vacante și medierea legăturii cu angajatorii.

3. Informarea și formarea personalului din instituții publice care lucrează cu persoane din grupul țintă.

4. Activități de integrare prin artă, conservarea identității culturale și conexiuni cu comunitățile de origine din România.

5. Acțiuni de promovare și diseminare a rezultatelor proiectului.

6. Schimb de bune practici și transfer de experiență.

7. Activități de dezvoltare organizațională.